Nastavenia cookies
Používame cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.
Základné
Nevyhnutné na chod webu. Vždy zapnuté.
Personalizačné
Používané na zapamätanie preferencí návštevníka.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Analytické
Používané na meranie návštevnosti a zlepšovanie webu.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kliknutím na tlačidlo „Povoliť“ súhlasíte s používaním cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.

Dizajn manuál

Verzia 1.0
Naposledy upravené 22. februára 2022

Copyright ©year Webyst®

Úvod

Správne používanie tohto dizajn manuálu garantuje zobrazovanie výstupov na profesionálnej úrovni. Je dôležité a prospešné, aby s dokumentom boli oboznámení interní členovia tímu a rovnako aj externí dodávatelia, ktorí budú pracovať s vizuálnymi materiálmi projektu. Dizajn manuál exaktne definuje farby, štýly písma (fonty) a prvky, ktoré projekt odlišujú v digitálnych aj printových nosičoch. Zároveň dáva príklady, ako s prvkami značkami narábať, a čo je naopak zakázané.

Podobne ako značku, aj samotný manuál je potrebné pravidelne aktualizovať a prispôsobovať novým potrebám, aby tak dlhodobo spĺňal svoju funkciu pomôcky pre tvorbu nových či úpravu existujúcich vizuálnych formátov. Pri ďalšom vývoji a potrebách, je nutné používateľov o novej verzii informovať.

Základné elementy značky

Základné elementy značky sú prvky, ktoré jasne definujú elementy značky-brandu a robia ho nezameniteľným. Na udržanie jednotnej a efektívnej vizuálnej komunikácie je potrebné vždy používať aspoň 3 z nižšie uvedených prvkov.

Medzi základné elementy značky patrí:

Logo
Logo
Symbol
Písmo
Farebnosť

Písmo

Podobne ako farebnosť a logo patrí písmo medzi základné dištinktívne prvky značky a jej vizuálnej identity. V rozličných situáciách môže byť práve písmo príznačnejším prvkom, ktorý priradíme k značke skôr než logo či farbu. Preto je dôležité využívať konkrétne vybrané písmo a nezamieňať ho. V rámci prístupnosti môžu nastať situácie, kedy nebude možné zvoliť jedno zo základných písiem. V tom prípade používame font Arial.

Loose Wide je hlavným nadpisovým písmom. Toto písmo ponúka viacero rezov, z ktorých používame dve verzie – Regular a Medium.

Na telový tzv. paragraph text používame písmo IBM Plex Sans.

Keď nie je možné použiť hlavné fonty značky (napríklad v emailoch alebo internej komunikácii), používame náhradné systémové písmo Arial.

Loose Wide
Lorem ipsum dolor.
Nadpisové písmo
IBM Plex Sans
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Telové písmo
Arial
Lorem ipsum dolor.
Náhradné písmo

Farebnosť

V komunikácii používame nasledovné farby. Identické odtiene týchto farieb využívame ako v digitálnych ale aj fyzických nosičoch.

Základná farebnosť

Základné farby

Základnými farbami sú farby čierna a krémová. Používame ich v komunikácii na veľkých plochách, ale aj ako akcenty v grafických prvkoch alebo na zvýraznenie v texte.

Black
#000000
0/0/0/100
Black
#000000
0/0/0/100

Komplementárne farby

Na doplnenie základných farieb využívame tieto farby. Ich pozícia vo vizuáloch má fungovať ako doplnková.

Black
#000000
0/0/0/100
Black
#000000
0/0/0/100

Aplikácie

Ukážky konkrétneho a správneho využitia základných vizuálnych prvkov značky. Ich nasledovaním dosiahneme konzistenciu a posilňujeme vnímanie značky naprieč rôznymi výstupmi.

Vizitka
Hlavičkový papier
Vizitka
Zakladač na dokumenty